Chào các bạn đã đến website chính thức của Hồ Chí Thanh 

☞ Cha : Hồ Phước Dân 

☞ Mẹ : Lê Thị  Hà 

☞ Anh : Hồ Phước Hiền 

☞ Chị : Hồ Thị Ngọc Lành 

☞ Chị : Hồ Thị Tuyết Minh 

☞ Vợ : Nguyễn Thị Mỹ Quyên 

☞ Con : Hồ Nguyễn Phương Trang